SET : TICON
Last : THB17.70
Change | % : -|-%
SET : TICON Last : THB17.70 Change | % : -|-%

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

Values and Culture

เกียรติภูมิไทคอน

T
:
ร่วมกันทำงาน
I
:
ด้วยปณิธานความโปร่งใส
C
:
ใส่ใจเพื่อลูกค้า
O
:
ล้ำหน้าด้านปฏิบัติภารกิจ ด้วยจิตของการเป็นเจ้าของกิจการ
N
:
เป็นที่หนึ่งในทุก ๆ ด้านที่เราทำ

วัฒนธรรมไทคอน

บรรลุเป้าหมายจากการร่วมมือด้วยบรรยากาศของการเป็นเพื่อนในครอบครัวธุรกิจเดียวกัน